Hosozao Shamısen

Shamisen enstrümanı Japonya’nın geleneksel enstrümanları arasındadır. Bu çalgı 16. yüzyılda Rryukyu adalarından getirilen bir çalgıdır. Bu adada 14. yüzyılda Çin’den gelen ailelerin yaşadıkları ve Sanxian adlı çalgıyı çaldıkları bilinmektedir. Sanxianda da kullanılan ve Japonya’da bulunamayan yılan derisi, genelde üst kısım ve taban kısmında kedi ve köpek derisiyle bağdaştırılır. Edo döneminde (1603-1868) bu enstrüman, geyşaların enstrümanı olmuştur ve Kabuki Halk tiyatrosunda da danslara eşlik amaçlı kullanılmıştır. Çalgının boyun kısmı üçe ayrılmaktadır. Geniş kısım futozao pes sesleri için, orta genişlikteki kısım chuzao ve ince kısım hosozao, tiz sesler için. Hosozaoshamisen türü uzun şarkılara eşlik etme amaçlı ve kabukilerde tiyatroya eşlik amaçlı kullanılmaktadır. Teller büyük bir pena eşliğinde çalınır. Çalgının yüzeyinin penadan dolayı hasar görmemesi için, üstü yarım ay biçiminde bir deri parçası ile kaplanmıştır. Gövde ve boyun kısmı birbirine sıkı bir biçimde bağlı değildir. Boyun kısmının değiştirilebilmesi için çıkarılıp takılabilir biçimde üretilmiştir. Üst kısımda bulunan ve metalden üretilmiş olan sap, yalnızca iki uzun telin sabitlenmesine yarar. Alt kısımda kalan tel ise gövdeye, yanlarına monte edilmiştir. Bu sapın aşağı kısmında içeriye doğru küçük bir kubbe bulunur ve buna bağlı olarak dış tarafta da bir tane bulunmaktadır. Kalın telin kullanılması durumunda kubbelere çarpma sonucu sesin daha etkili çıkması sağlanmış olur.