Fanta sıtar

Çok nadir bulunan ve Hindistan’dan gelen bu enstrüman türünün, Hindistan dışında mevcut olan tek örneği olabilir. Sitar adından da anlaşabileceği üzere, bu çalgıda üç adet tel bulunmaktadır. Bu teller hem pena eşliğinde, hem de yayla çalınabilirler. Bu enstrümanın Fanta tanrıçasının en sevdiği enstrüman olduğuna inanılmaktadır. Gövdesi bir parça tahtadan yapılmıştır ve deriyle kaplıdır. Çalgının şekli, tamburun şeklini andırır. Aynı zamanda Hindistan’ın başka çalgılarıyla olan akrabalığını da net bir biçimde gözlemlemek mümkündür. Rezonans gövdesine oturtulmuş olan ve ayakları sayesinde enstrümanın sabit durmasını sağlayan tavus kuşu, bir Güney Hindistan çalgısı olan mayuriyi andırır. Perde kısmı ve rezonans telleri sitarı ve dilrubayı, tahtadan sapı ise sarangi çalgısını anımsatır.