Zambır

Antik Mısır uygarlığında da rastlanan Mısır kökenli, üflemeli bir çalgıdır. (Filistin’de ve İsrail’de yaygın olan adıyla yargul). Türkçe’deçifte, argun, argul, kargın ya da zambır gibi çeşitli adlara sahiptir. Mısır’da geleneksel bir enstrüman olarak kullanılır. 5 ila 7 delik ve uzun bir drone boru ile bir melodi boru; iki tüpten oluşan bir çift boru, tek kamışlı nefesli enstrümandır.