Kıpango

Bir Batı Afrika çalgısı olan kipango, altında rezonatör amaçlı bir su kabağı mevcut olan bir sapa sahiptir. Bu su kabağı, sapın üst kısmıyla bağlantılı olan bir ip eşliğinde sabitlenmiştir. Genelde kipangoda 6 adet tel bulunmaktadır. Tellere bakıldığı zaman, enanga çalgısında da olduğu gibi, çalgının üst ve alt kısmında bulunan deliklerden defalarca geçirilen tek bir telin söz konusu olduğu görülür. Telin deliklerden geçirildiği yönle ve telin tamamının gerginliğiyle bağlantılı olarak bu tek tele bağlı olarak oluşan her tel, farklı gerginliklerle dayanıklılık kazanır. Bu enstrümanda aynı zamanda ittirilebilir köprüler vasıtasıyla çeşitli düzeltmeler sağlanabilir.