Konser Kanunu

18 yüzyıl sonlarına doğru scheitholt çalgısının geliştirilmesi üzerine Konser Kanunu  ortaya çıkmıştır. Bu kanun türü, kutu biçimdedir.  Melodi için 5 adet tele, eşlik için sayısız bas tellerine sahiptir ve tek taraflı kullanılacak biçimde bir yapısı vardır. Enstrümanın küçük ayakları sayesinde sabit bir biçimde masanın üstünde durmakta ve bu şekilde rezonans kısmı daha efektif bir hal almaktadır. Özellikl99e Alp dağları bölgesinde bu çalgı çok yaygındır. Hem tek başına, hem eşlik etme amaçlı, hem de grup içinde farklı çalgılar eşliğinde çalınmaktadır.