Trombone

Batı Musikisin’de bir nefesli madeni saz. Kelime Arabca turumbata’dan gelir. İlkel Şekilleri IX asırdan beri görülür ve Batı’ya muhtemelen Arablar’dan geçmiştir. XVII asırda Gosseo tarafından bugünkü şekli verildi. Alto, tenor, bas ve kontrbas şekilleri vardır. Kulisli olduğu için, Türk Musikisi perdeleri rahatlıkla çıkar. XVI asırda sacque- boute, XVIII.’de “buccin” şeklinde gelişerek, XIX asırda çağdaş son şeklini almıştır. 6 çeşit trombon, orkestralarda kullanılmaktadır. Fr. Trombone, İng trombone, Alm. Posaune, İt trombone, İsp trombon, Port trombone.