Kaval

Kavalın kökeni hakkında değişik görüşler varsa da insanlığın en eski çalgılarından olduğu bilinmektedir. Ortadoğu ve Orta Asya’da değişik formlarına rastlanır. Çoban çalgısı olarak bilinen kaval, yörede daha şimşir ağacından (nadiren livori, incir ve erik ağacından), altta 1 ve üstte 7 delikli olarak imal edilir. Dilli kaval ve dilsiz kaval olarak adlandırılan iki türü vardır. Dilli kavalın ucunda ses üretimini sağlayan bir düdük bulunur. Dilsiz kaval ise içi boş bir boru olup çalan kişi nefes teknikleriyle istenen sesi çıkarır. Çobanların kavalı üflemesindeki bir amaç, otlanan hayvanların sakin kalması ve sürüden ayrılmamasıdır. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.