Ağız Mızıkası

Dudaklar arasında üflenerek çalınan küçük bir nefesli sazdır. Gayet ufak zarcıkların titreşimi ile ses verir. Çeşitli büyüklükte, pompalı ve pompasız olanları vardır. Çoksesli çalmaya elverişlidir. 2 sekizli kadar ses sahaları olanlar mevcuttur. İstisna teşkil etmedikçe orkestraya girmez.