Dan Bau

Tellerin çekilmesiyle çalınan ve Vietnam’dan gelen dan bau çalgısı, yaylı çalgılar ve harplardan da özellikler kazanmış tek telli, kutu biçiminde bir kanun türüdür. İnciler ve çeşitli süslemelerle donatılmış dikdörtgen kutunun bir ucuna elastik bir askı monte edilmiştir. Bu askıdan su kabağından yapılan daire biçiminde bir çeşit ses rezonatörü geçirilmiştir. Çelikten yapılma bir adet tel, rezonatöre sıkıştırılmış; telin diğer ucu ise üst kısımda bulunan bir açıklık sayesinde kutunun sonundaki omur kısmına bağlanmıştır. Bu çalgıyla yalnızca flüte özgü tonlar çalınır. Üst kısımda bulunan dört nokta, tellerin bambudan yapılma bir pena eşliğinde çalınacağı yerleri belirlemeye yarar. Başka tonlar, askının gerginliğinin ayarı sonucu ortaya çıkar. Çalgıdan çıkan ses çok az olduğundan Vietnam’ın yerli çalgısı olan bu enstrüman, elektrik kullanılarak sesin yükseltilmesi eşliğinde çalınır.  Ses tonu Hawaii gitarını andırmaktadır.