Banjo

Banjo türü çalgılar, tellerin çekilmesiyle çalınan çalgılardır. Fakat aynı zamanda vurmalı çalgı özelliğine de sahiptirler. Bu tür çalgılar özellikle caz gruplarında ve country müziğinde yaygınlık gösterirler. Kölelerin Amerika’ya getirdikleri uzun boyunlu çalgılardan türemiş bir türdür. Tambura benzer gövdesi, yuvarlak bir çerçeveden oluşmuştur ve vidalar vasıtasıyla gövdeye parşömenden yapılmış bir kılıf tutturulmuştur. Solda duran tür bir tenor-banjo türü; sağda duran ise mandolin-banjo türüdür. Mandolin banjosu bu ailenin diğer türlerine göre daha küçüktür, çalgıya mandolin akorduna sahip dört adet metalden yapılmış çift tel tutturulmuştur. 1885 yılında banjolin adı altında patent almıştır. Bu çalgı İtalya’dan gelmektedir. Çerçevesi çok güzel bir biçimde süslenmiştir ve tabanı akçaağaçtan yapılmıştır.