Yaylı Akort Ziterası

Yay eşliğinde çalınan bu tür kanunlar kolay çalabilmek açısından tutulacak yeri olmayan, çekilerek çalınan kanun türlerine benzerler. Bu türler de nota listeleri eşliğinde çalınırlar. Yayla çalınmaları esnasında her telden yalnızca bir tür ses çıkar. Akordlar sol elle ayarlanır. Solda görmekte olduğunuz çalgı, Viyolin harpı veya viyolin kanunu olarak adlandırılmıştır. Sağda görmekte olduğunuz çalgının 20. yüzyıl başlarında keman türü adı altında HeinrichRiller tarafından patenti istenmiştir. Eşlik amaçlı kullanılan tellerin üzerinde notaların yazılı bulunduğu listeleri sabitleme amaçlı üç metal parça bulunmaktadır. Aynı zamanda soldaki tellerin daha rahat çalınması amacıyla sol eli yerleştirebilecek üç metal parça mevcuttur.