Yaylı Zıther

Yayla çalınan çalgılar Bavyera’nın Maxımılıan köyünden kanun virtüözü olan Johann Petzmayer’inmünih’te icat ettiği bir çalgıdır. Bu müzik aleti yüzü sanatçıya dönük olarak bir masa üzerine konulduğunda enstrümanın yayla çalınması kolaylaştırılmış olur. Sesi ayarlamak adına anahtarlara sahip olan ve solda görmekte olduğunuz enstrüman,7• 19. yüzyıl ortalarında; sağda görmekte olduğunuz asimetrik enstrüman ise 19. yüzyıl sonlarında üretilmiştir. Sesin çıkması açısından açılan delikler, parlak resimlerle süslenmiştir.