Phin Phia

Rezonatör olarak yarım bir hindistan cevizi kabuğunun kullanıldığı ve çalarken göğüse doğru bastırılan iki veya dört telli bir çalgıdır. Tayland’ın kuzeyinde kabile müziklerine eşlik eden bu çalgının çıkardığı seslerin tonları da göğüse yakınlık mesafesine göre değişkenlik gösterir. Çubuğun sonunda bükülü duran metal uzantı, yine metalden yapılmış olan tellerin sıkıştırılmasında kullanılır.