Pluriarc

Yaylı çalgılarda tahtadan yapılmış gövdenin üst kısmında yay şeklinde olan ve telleri germeye yarayan çubuklar bulunur. Sağ tarafta durmakta olan çalgıdaki teller, çalgının üst kısmının oyulması sonucu oluşan çubukların üzerinden geçerek direkt çubukların arkasında kalan deliklerden çalgının alt kısmına doğru gerdirilmiştir. Kongo’dan gelen, lukonde (veya lukombe) adını taşıyan ve solda durmakta olan çalgıda ise teller, direkt çalgının üst kısmına açılmış deliklerden geçirilmiştir. Tellerin sabit durmasını sağlamak için metal bir kalem veya tahta bir çubuk kullanılmıştır. Sağda duran enstrümanda çubuğun alt kısmında bir adet de ses deliği mevcuttur; buna karşın soldaki enstrümanın arka kısmı tamamen açıktır. Sağdaki enstrümanın üst kısmı sonradan eklenmiştir, soldakinde ise üst kısım oyularak motifler yaratılmıştır. Yani sağdaki enstrümanın gövdesi yukarıdan sağ taraftan; soldakininse sol arka taraftan oyulmuştur. Soldaki enstrüman: bu dört telli enstrüman bir parça tahtadan ortaya çıkmıştır ve üst yüzeyinde bir kaplama mevcuttur. Bu enstrüman Namibya’dan gelir ve orada Otjihumba (Ochihumba, Chihumba) adı altında da geçer.