Biola

Saplı ve telli bu çalgı, yassı ve yuvarlak, tencere biçiminde bir gövdeye sahiptir. Gövdesi deriyle kaplanmıştır. Çalgının arka kısmında yuvarlak bir ses deliği mevcuttur. Tutmak için mevcut olan sapın en üst kısmında çömelmiş bir figür bulunur ve bu figür, mevcut iki anahtarın tepesine oturtulmuştur.  Endonezya’da bu çalgı biola adını taşımaktadır.