Dotar

Bu perdesiz Afgan çalgısında kullanılan materyaller ilginçtir. Çalgının gövdesi 4 adet tahta bloktan oluşan bir tahta parçasından yapılmıştır. Adının iki telli çalgılar arasında geçmesine rağmen çalgıya, yanlara sabitlenmiş dört adet tel eklenmiştir ve bu teller çift sesli teller grubunda yer almaktadır. Çalgının alt kısmındaki deliklere bakıldığında daha önce altı adet telin bulunduğu tahmin edilebilir.