Keman

Orkestralarda kullanılan Batı çalgıları arasında en yaygın olanıdır. Ortaçağ’da ortaya çıkan fidelden, rebecden ve lira da bracciodan geliştirilmiştir ve yaylı çalgılar kategorisinde en küçük çalgı olma özelliğini taşımaktadır. Bu kategoride viyola, viyolonsel ve kontrabass gibi çalgılar da yer almaktadır.