Trampet

Küçük bir davul şeklindedir. Davuldan daha ince sesler verir. Özel şekilde yapılmış iki değnekle çalınır. Orduların baş çalgısıdır. En güç tartım şekilleri elde edilebilir. Almanların militärtrommel, Fransızların tambourmilitaire, İngilizlerin sidedrum, İtalyanların ise tamburomilitareadını verdikleri çalgı askerî yürüyüşler için idealdir.