Piyano

Batı Musikisi’nin org’dan sonra en büyük ve en zengin sazı. Org hariç, başka hemen hiçbir sazda mümkün olmayacak kadar çok sesleri bir anda işittirebilen bu polifonik alet, Batı bestekarlarının beste yapma hususunda en fazla kullandığı vasıtadır. (org’un tedariki ve icracısı müşkil olduğu için, piano her zaman ona tercih edilir.)