Guqın

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en bilindik ve eski (3.000 yıllık) kanun türü olan guqin, 7 telden oluşur. Çalgının tabanına kemer şeklinde bir örtü yerleştirilmiştir. Sesin çıkması için bu kısımda iki delik bulunur. Bu taban, notalardan oluşan hat sanatlarıyla süslenmiştir. Çalgının içerisinde bambudan yapılma yarım bir boru mevcuttur. Bu boru, sesin aşağıya doğru inerek tabandaki deliklerden çıkmasını sağlar. Ayrıca bu çalgıya iki adet ses çubuğu eklenmiştir. Çalgının üzerinde birkaç kat cila bulunmaktadır. Teller kültür değişiminden beri çelikten yapılır. Öncesinde tellerin yapımında daima ipek kullanılmıştır. Tabana monte edilmiş 13 adet yuvarlak düğme, tonların değişimi açısından tellerin uzunluğunun hesaplanmasını sağlar.