Hisarlı Üç Telli

Kütahyalı halk müziği sanatçısı Hisarlı Ahmet’in kendi yaptığı sazlardır. Üç telli olarak adlandırılırlar. Parmakla çalınırlar. Sazlarda görülen ahenk teli ve burgusu günümüzde artık görülmemektedir. Bağlama sanatçısı ve Hisarlı Ahmet’in oğlu Mustafa Hisarlı tarafından müzemize hediye edilmiştir.