Sanxıan

Üç telli saxiançalgısı, bir yandan sol elle teller çekilip baskılar yapılırken, sağ elde tutulan pena vasıtasıyla çalınan bir Çin enstrümanıdır. Çalgının üst yüzeyi ve tabanı yılan derisiyle kaplanmıştır. Bu çalgı tahminen Batı Asya’dan gelmektedir. Setar ve tanbur çalgılarıyla akraba olduğu tahmin edilmektedir. Çalgı sonradan Japonya’ya taşınmış ve Shamisen adı altında en önemli enstrümanlardan biri olarak yerini almıştır. Sağdaki enstrümanYunnan’ınBai bölgesinden gelmiştir. Üzerinde anahtar bulunan kutularda Tibet’ten esintiler gözlemlenebilir. Yuvarlak gövdenin tabanı açıktır. Bu tür çalgılarda genellikle yuvarlak bir gövde yerine altıgen bir gövde bulunur. Bu çalgı, parmağa geçirilen bir pena eşliğinde çalınır.