Domra ve Balalayka

Domra çalgısı, 16 yüzyıldan beri Rusya’da yaygınlık gösteren bir çalgıdır. Çalgının adı, bir Asya çalgısı olan tanburadan gelmektedir. Yarı yuvarlak bir şekle sahip olan gövdesi, iki parçanın birbirine tutturulması sonucu ortaya çıkmıştır. Tellerin sayısı 2 ve 4 arasında değişebilir. Bu çalgı, dört ayrı boyutta karşımıza çıkar. 1700 yılında rolünü, bugün Rusya’nın geleneksel telli çalgısı olan Ukrayna balalaykası’na devretmiştir. Fakat günümüzde yine de sıklıkla rastlanabilen bir çalgıdır. Görmekte olduğunuz balalayka türü, dört telli ve dört sesli bir türdür. Bu türün domra’nın geliştirilmesi sonucu ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Gövde kısmı üç köşelidir, yassı bir tabana sahiptir ve çalgı, gergin tellerden oluşur. Bu çalgı, 6 farklı boyutta üretilmiştir: pikkolo, sekund, bass, alt, kontrabass, prim. Bu prim balalayka, 3 adet çelik telden oluşmaktadır.