Hasapı

Bu ince ve kayık biçimindeki enstrümanlar; Sumatra’nın kuzeyinde, Toba Gölü’nün çevresinde yaşayan bir halk olan Batak halkı tarafından çalınmaktadır. Tabanında sesin çıkması için uzunca bir açıklık bulunmaktadır. Anahtar kutusunun baş kısmında çömelmiş bir figür mevcuttur. Sağdaki çalgının alt kısmına doğru bir baş figürü oyulmuştur.