Viola

Keman Ailesi yaylı sazlarının, kemandan sonra 2 numaralı sazı. Aynen keman şeklinde, yalnız daha iricedir. Keman gibi çalınır. Kemandan bir beşli daha pes düzenlenir. Sesi “alto” yani kalın kadın sesine karşılıktır. 3. çizgi üzerindeki ut (do) anahtarı bu âlete ve alto sesine mahsustur ki “alto anahtarı”da denilir. Bu âlete Batı dillerinde daha çok “alto” denildiği halde, Türkçe’ye geçen asırda “viola” şeklinde girmiştir. Keman çalan sanatkâr, kısa bir mümâreseden sonra alto da çalabilir. Violonsel gibi ayrı bir saz değildir. 74 cm.’lik keman yayı ile çalınır. Do, sol, re, la şeklinde telleri düzenlenir. 3,5 sekizli ses sahası vardır