Plak

Sesi tesbite ve istenildiği zaman dinlemeye yarayan plak, icadından bir müddet sonra, 1904’den başlayarak, ticarete arz edilmiş ve kovan’ın yerini almıştır. Musikinin yayılmasına da pek çok hizmet vermiştir. Yakın zamanlarda çok geliştirilmiş, sesler mükemmelleştirilmiş ve  daha yavaş döndüğü için daha uzun parçalar  alan plaklar (long-play) yapılmış ve bunlar, hemen hemen tamamen eski plakların yerine geçmiştir. En uzun parçaları küçük plaklara alabilme işi Birleşik Amerika’da başlayarak geliştirilmiştir. Fr. Disque’ten disquauteque = plak koleksiyonu, plaklık (Öztuna 193a Arma, 64)