Domu

Eski yay harpı türlerinden olup kayık şeklinde oyulmuş gövdeye sahiptir.  Kongo’daki Mangbetu halkının çaldığı bu iki çalgıda ön tarafından boyuna kadar uzanan silindir bir uzantı mevcuttur. Çalgı gövdesinin tamamı “varan” veya “yılan” derisiyle kaplanmıştır. Bu deri, ya iğnelenerek ya da yapıştırılarak sabitlenmiştir. Boyun kısmı fildişinden ve bir insanı veya balığı yiyen bir timsahtan yapılmıştır. Altta duran enstrümanda, bunlar dışında üst kısımda ikinci bir küçük kafa figürü de oyulmuştur ve mevcut 4 anahtar fildişinden yapılmıştır. Mangbetu halkı, bu harplara domu adını verir.