Kopuz

Komuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Kırgızlar genellikle bu çalgıyı, destanlara eşlik amaçlı kullanmıştır. Bu küçük, yassı çalgı; eski zamanlarda ata binerken sırtta taşınmıştır. Perdesiz olması, Orta Asya çalgılarının geneline bakıldığında istisnai bir durumdur. 3 adet telin ortada bulunanı, genellikle diğer tellerden daha yüksek bir akorda sahiptir.