Çelik Üçgen

Kökeni Avrupa olan perküsyon veya vurmalı çalgı ailesine ait bir idiofon tipi müzik aletidir. Bu çalgının modern formu, üçgen şeklinde bükülmüş, iki köşesi biraz yuvarlanmış ve bir köşesi birbirine değmez şekilde açık olan bir yuvarlak kesitli metal ve genellikle çelik çubuktan oluşur. Bu üçgen çalgı, üst köşede ilmik yapılmış bir çeşit katgut, ip veya tel ile havada tutulabilir. Genellikle kısa bir metal değnek şeklinde tokmak ile vurularak çalınır. Batı müziğinde kullanılır.