Flosszıther Tıanhoun

Batı, Orta, Doğu Afrika ve Güney Asya’ da yaygın biçimde kullanılan bir enstrümandır. Bu çalgının tellerinin taşıyıcıları, yan yana dizilmiş pek çok bitki sapından oluşur.