Viyolonsel

Keman Ailesi’nin 3 numaralı sazı. Orkestrada olsun, solo için olsun, yaylı sazlar grubunda bulunsun, en mühim çalgılardandır. Keman şeklinde, fakat ondan çok daha büyüktür. Yüksekliği 120 cm. olur. Oturup dizler arasına alınarak çalınır ve bu şekilde âletin ucu yere dayanır. Bas sesine karşılıktır ve notası 4. Çizgideki fa anahtarına (bas anahtarı) yazılır. Yayı, keman yayından 2 cm. kadar daha kısadır (72-73 cm.), fakat daha enlidir. Çok güzel, gür ve donuk bir ses verir. XVI. asrın 2. Yarısından itibaren keman örnek alınarak imal edilip sonradan bugünkü şekliyle gelişmiştir.