Kaşık

Anadolu Halk Musikisi’nde çar-pare’nin (b. bk.) aldığı isim. Çar-pareye nazaran daha ilkeldir. İki uzun bir çift tahtadan ibarettir. Hatta bazen sadece iki tahta kaşık avuş içine alınarak vurulmakla yetinilir (Öztuna, 96a; wright, 72a; Advielle, La Musique chez les Persans, 1885, s. 15).