Kabak Kemane

Kökeni Orta Asya’ya dayanan yaylı bir çalgıdır. Yurdumuzda kabak, kabak kemane, rebab, ıklığ gibi adlar verilen bu çalgı; bugün Anadolu’da çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Su kabağı veya ağaçtan yapılmış bir gövde ve saptan oluşmakta olup; rezonatör görevi gören gövde, hayvan derisiyle kaplanmıştır. Eski zamanlarda bağırsaktan yapılmış teller kullanılırken, günümüzde madenden yapılmış teller kullanılmaktadır. Enstrümanın yayı, atkuyruğu kıllarının bağlanması ile yapılmaktadır. Türk halk çalgıları topluluğu içinde solo çalgı ve eşlik çalgısı olarak kullanılır.