Tatar Kavalı

Kökeni Tataristan olan, üflemeli bir çalgıdır. Çeşitli ağaçlardan yapılabilmektedir. Altta bir ve üstte yedi delikli olarak imal edilip; Tatar Halk Müziğ’nde kullanılır.