Kanun

Kanun türü olarak ele alınan bu çalgı özellikle Türkiye’de, Mısır’da ve Suriye’de yaygın olarak çalınan yamuk biçime sahip bir enstrümandır. Enstrüman kucaktayken çalınır ve bu esnada çalgının uzun kısmı, çalan insana ters biçimde durur. Naylondan yapılma 72 tel, 3 ses biçimi yansıtan 24’er teli temsil eder. Genellikle iki işaret parmağında da mevcut olan penalar eşliğinde çalınır. Enstrümanın tahtadan yapılmış omurga kısmına yakın olarak her ses tonu için 1 ila 9 adet sesleri akort etmeye yarayan metal parça bulunur ve bu parçalar duruma göre içeriye doğru kıvrılabilir. Türk müziğinde her oktav için 24 farklı aralık mevcuttur. Sesleri akort etmeye yarayan parçalar, çalan kişinin tellerin ses yüksekliğini altıda birden üç çeyreğe çıkarmasını sağlar. Üst kısmın altında kalan bölge, hayvan derisinden oluşur ve dört bölüme ayrılmıştır. Çalgının köprüsü de bu derinin ortasında yer alır. Bu çalgı Türkiye’de klasik müzikte önemli bir rol oynar.