Fidel

Ortaçağ’dan beri fidel ismi, yaylı çalgıların geneli için kullanılmaktadır. 8. yüzyıldan beri bu çalgılar için çeşitli tanımlar kullanılmıştır. Çalgının farklı biçimleri mevcuttur. Fidel’ler, göğüse veya dize yaslayarak çalınabildiği gibi, kucakta da çalınabilirler. 13. yüzyılda bu çalgı beş telli oval bir gövdeye, düz olan ve ayrı bir parçadan birleştirilmiş bir boyun kısmına, perdeli veya perdesiz bir sapa, cam şeklinde bir anahtar tahtasına, önde ve arkada bulunan anahtarlara ve iki adet ses deliğine sahiptir. Ancak günümüzdeki fidel türlerinde, gamben çalgı türü ile benzerlikler gözlemlemek mümkündür. Kılıfı kubbelidir, tabanı yassıdır, ön ve arka kısımda bulunan dört adet anahtara 7 adet naylon tel tutturulmuştur. Boyutları bas seslere ve soprano seslere göre değişiklik gösterir. Bu üç çalgının en küçük olanı soprano-fideli’dir.