Yuequin

Yuvarlak ve yassı bir gövdeye, kısa bir boyuna sahip gitar türüdür. 10 adet perdenin yedisi, kılıfa tutturulmuştur. Perdeler sabit bir ses düzeninin oluşmasını sağlarlar. Bu diatonik, iki telli çalgının yanında bir de kromatik, ipekten yapılmış 3 telli olanı da mevcuttur. Sağdaki çalgı çok eski, aynı zamanda da üzerinde oyuklardan süslemeler bulunan, fakat çok hasar görmüş bir çalgıdır. Bu süslemeler kılıfın üzerinde yoğunluk gösterir. Çalgının tepesinde bir ejderha kafası gözlemlemek mümkündür. Boyun kısmı direk şeklindedir.