Dona,Teen, Ding

Bu perdesiz ve üç telli iki çalgı, Myanmar’ın Shan bölgesinin yaygın çalgılarıdır. Soldaki çalgı Inle gölü çevresinde yaşayan Paoh topluluğu tarafından çalınmaktadır. Anahtarların da mevcut olduğu baş kısmı, tavus kuşu şeklindedir ve tenekeden oluşmaktadır. Bu çalgı Paoh topluluğu tarafından doneteen veya paohbanjo olarak adlandırılır. Sağdaki basit görünümlü enstrüman ise Palaung topluluğu tarafından çalınır ve ding veya palaungbanjo olarak adlandırılır. Çalgının sağ tarafında bir ses deliği mevcuttur. Myanmar’da batı çalgılarından sayısız tür bulunmaktadır (üç telli viyolin, banjo, mandolin). Bu çalgıların isimleri değiştirilmemiştir, hala bu şekilde kullanılmaktadır.