Kamanğa (Rebaba)

Tek başına çalındığı kadar grup içinde de çalınan bu saplı ve iki telli enstrüman, demirden yapılmış sapıyla Mısır müzik kültürünün eski zamanlarında önemli bir yer taşımaktadır. Bu enstrümanın önemi sonraları Avrupa’dan gelen viyolonsel çalgısıyla gölgelenmiştir. Köyden köye göç eden bir müzisyenlerden oluşan Alatiya grubu, bu enstrümanı hala kullanmaktadır ve kendi aralarında enstrümanın adı rebab veya rebaba olarak geçer.