Yaylı Santur

Yay eşliğinde çalınan bu enstrüman, üzüm bağlarından gelen FredBühler tarafından pedagojik amaçlar çerçevesinde geliştirilmiş bir çalgıdır. Bu çalgıyı geliştirirken çalgının üçgen biçimindeki ilk halini örnek almış ve yay eşliğinde çalma tekniğine yönelmiştir. Adını yayla çalınan psalter koymuş ve bas seslerden sopranoya kadar uzanan bir çalgılar topluluğu haline getirmiştir. Bu çalgı aynı zamanda tellerin çekilmesi vasıtasıyla veya çubuklar eşliğinde vurularak çalınabilir. Ses tonu kromatiktir. Sağ tarafta tam sesler, sol tarafta yarım sesler mevcuttur.