Mvet

Afrika’nın batı ülkelerine özgü çok telli ve harpa benzeyen, telleri de enstrümanla aynı malzemeden üretilmiş bir müzik aletidir. Palmiye ağacının dallarından elde edilen ve ortaya yerleştirilip dengeyi sağlayan bir köprü üzerinde bulunan çizgi şeklindeki kabuklar, çalgının telleri olarak kullanılmaktadır. Çalgının gövdesinde bulunan su kabağı çalınırken göğüse bastırılır. Afrika’ya özgü rotang ağacından yapılmış halkalarla sıkıştırılan bu teller ise parmaklar vasıtasıyla, çekiştirilerek çalınır.