Yaylı tanbur

Yayla çalınan uzun boyunlu çalgılara, Türkiye’de yaylı tanbur adı verilir. Elimizde bulunan çalgı, parşömenle tutturulmuş, tencere biçimli bir cümbüş gövdesine sahiptir. Çok uzun olan boyun kısmı bir sazdan alınmıştır.

Kökeni Anadolu olan bu estrüman, 19. yüzyılda Tanburi Cemil Bey tarafından icat edilmiştir. Gövde yapımında maun, karaağaç, çınar, akağaç,  ardıç gibi çeşitli ağaçlar kullanılır. Ses tablası oğlak, keçi, manda veya deve derisinden; bazen de tahtadan burguları metalden, can direği ise ayarlı olarak yapılır. Yaylı tambur, gövdesi iki dizin üzerine sapı yere dik konulup; viyolonsel yayına benzer bir yayla çalınır. Türk Sanat Müziğinde kullanılır.