Hegıt

Kökeni Orta Asyadır. Su kabağı veya ağaçtan yapılabilir. Su kabağı dikine kesilerek üzerine deri gerilir ve kabağın sapı da çalgının kolunu oluşturur. Ağaçtan yapılan hegit ise kemençe ile birlikte  Türk Halk Müziği’nin yaylı çalgılarının tahta kapaklılar sınıfına girer.