Darbuka

Mâdeni (teneke, nadiren bakır) kaplı olanlarına “darbuka” , toprak olanlara “dümbelek” ve halk musikisinde “çömlek” denilmektedir. Tahta kaplı olanları da görülmüştür. Ağız kısmı deridendir (keçi, balık vs. derisi). Bu kısmı iki elin parmak ve tırnak vuruşlarıyla çalınır. Kucağa alınan kısmı daha ince, deri kaplı kısmı daire şeklinde ve daha çaplıdır. Oturarak, bazen ayakta çalınır. Klasik Türk Musikisi’nde yoktur. Kudüm’ün yerini tutmak üzere piyasa musikisi’nde görülür. Halk Musikinin çömleğinden iktibas edilmiştir. Bütün Arap kavimlerinde çok yaygındır (bilhassa Mısır’da).