Kaşgar Rubap

Özbekistan’da kashgarrubab çalgısı, en sevilen çalgılar arasındadır. Karakteristik özellikleri boyunun aşağı kısmında bulunan askı şeklinde oyuklar ve askı biçimindeki anahtar kutulardır. Enstrümanın gövdesi on adet dikişle birbirine tutturulmuştur. Bakırdan yapılmış 24 adet çubuk sapa monte edilmiştir ve beş anahtar bir kalın teli ve dört çift çelik teli sabitlemeye yarar. Çalgı, bir pena eşliğinde çalınır.