Berimbao

Çalgının ilk ortaya çıktığı yer Brezilya’dır. Bu çalgı türüne genellikle Afrika’da rastlanır. Fakat yer yer Güney Amerika’da da çalındığı görülür. Yayın alt ve üst kısmından bağlı, elastik bir yapıya sahip olan ve gerildiğinde yay çubuğunun eğimini sağlayan bir tel mevcuttur. Bu çalgıda tel, bir çubuk eşliğinde çalınır. Ona bu çubukla vurulur veya elle çekilerek çalınır. Çıplak göğüse yerleştirilen su kabağı ise rezonatör görevi görür.