Goni

8 ila 10 kadar tele sahip olan goni (ngoni) çalgısı, Burkina Faso’dan gelen Diola topluluğu tarafından şarkılara eşlik amaçlı veya balafon çalgısıyla beraber çalınmaktadır. Elimizde mevcut olan goni, modern bir goni türüdür. Bu türde geleneksel türden farklı olarak anahtar kısmı yuvarlak ve köşeli şekilde değil, tellerin bağlanmasına uygun biçimde yapılmıştır. Mevcut on adet tel, delik olan direğin içinden geçirilmiştir. Bu direk, bir tahta parçasının üzerinden geçmektedir ve sonu deriyle kaplı demir bir kopçaya dayanmaktadır. Kılıf, genelde olduğundan farklı olarak, iğnelerle tutturulmak yerine metal bir yüzükle çevrelenmiş ve kılıf, bu yüzüğe bağlanmıştır. İpler su kabağından yapılmış olan gövdenin alt kısmından başka bir metal yüzüğe bağlanmaktadır. Boyun kısmı ise yukarıdan ve aşağıdan başka bir sap eşliğinde sabitlenmiştir. Sap kısmı bükük biçimdedir ve boyuna tutturulmuştur.