Belirsiz Enstrüman

Afrika kökenli bu bilinmeyen enstrüman, uzun bir müzik çalgısı görünümüne sahiptir. Rezonatör görevi gören iki adet oyuklarla süslenmiş sığır boynuzu mevcuttur. Oyulan bu kısımlarda sığırlar resmedilmiştir. Kemerin yanındaki iki perde de üzerinde üç tel bulunan tahta kısım üzerine oyulmuştur.